Úřad pro chudé se bouří a hrozí stávkou. Ať už si o agentuře myslíme cokoliv, zajímavé je, že Panministr Dienstbier se nechal slyšet, že je vůbec nechápe, protože tam pracuje sedmdesát lidí a odvolání jednoho z nich přece nemůže mít na jejich práci vliv. Je pro něj evidentně překvapením, že odvolání šéfa má vliv na podřízené zaměstnance. Dobrá zpráva je, že Panministr na ministerstvu pravděpodobně zůstane, což je s takovým intelektuálním vybavením jedině dobře. Mohl by totiž rozkládat i jiné podniky, třeba ČSA.

***

Policie zasahuje proti překupníkům lístků na MS v hokeji. Obvinila je z „přestupků proti majetku“, což mi vychází na § 50 zákona o přestupcích, který říká:
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
  1. a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku nebo se o takové jednání pokusí,
  2. b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby,
  3. c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.
Marně přemýšlím, komu se přihodila ta škoda. Dobrá zpráva samozřejmě je, že to zaměstná hrdinné příslušníky, takže alespoň po dobu MS v hokeji nebudou tolik buzerovat ostatní kriminální živly, které nakoupené zboží prodávají s přirážkou.

***

Čeští studenti si stěžují na Jidáše, prý jim zkazil maturitu. Dobrá zpráva je, že to opět máme na koho svést. Skutečně dobrá zpráva ale bude až to, když si studenti budou stěžovat, že jim maturitu sveřepě kazí takový Descartes, Bacon, Newton, Rousseau, nebo dokonce Voltaire.