Dostal se mi do ruky docela zajímavý článek s titulkem SCHNEIDER: Kerčský incident, Husův odkaz a Krym. Zaujal mne zejména poslední odstavec:

Osvětluje se tím výrok George Friedmana, prestižního amerického geopolitického analytika, bývalého příslušníka CIA, který v roce 2008 (kdy Ukrajina a Gruzie usilovaly o přijetí do NATO!) napsal: „Ruské akce se v budoucnu budou jevit jako agresivní, i když budou vlastně obranné.“ Jistěže to není univerzální klíč k interpretaci všech současných událostí, ale v žádném případě ho nelze pominout. Z toho plyne ponaučení, že kdo se ohání ruskou hybridní hrozbou, a přitom opomine tuto interpretační variantu, usvědčuje se nanejvýš průkazně, že tou hybridní hrozbou je on sám.

Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/schneider-kercsky-incident-husuv-odkaz-a-krym-fow-/forum.aspx?c=A181127_162020_pozice-forum_houd&fbclid=IwAR3x_oJo9rfFp5BwioqCh21TkS1ZBm1kMgRIneN0S81ZfLd9dYlKyrwB0xM

Nedalo mi a zmiňovaný článek (který je ve skutečnosti kniha The Next 100 Years) jsem si našel. Zmiňovaný odstavec je pravděpodobně toto:

In the next decade Russia will become increasingly wealthy (relative to its past, at least) but geographically insecure. It will therefore use some of its wealth to create a military force appropriate to protect its interests, buffer zones to protect it from the rest of the world — and then buffer zones for the buffer zones. Russia's grand strategy involves the creation of deep buffers along the northern European plain, while it divides and manipulates its neighbors, creating a new regional balance of power in Europe. What Russia cannot tolerate are tight borders without buffer zones, and its neighbors united against it. This is why Russia's future actions will appear to be aggressive but will actually be defensive.

Zdroj: https://worldview.stratfor.com/article/next-100-years-chapter-6-russia-2020-rematch

Zajímavé je, že z Friedmana mám úplně jiný pocit, než z toho Schneiderova článku. Do zhodnocení se ale pouštět nebudu, jenom vám vřele doporučím si oba články přečíst.

Studená válka sice oficiálně skončila před třiceti lety, ale zaregistroval jsem, že se o ní začíná mluvit jako o First Cold War. Znamená to tedy, že se buď připravujeme, nebo už jsme v nějaké další. Pokud je to pravda, úplně to mění situaci. Není možné se na aktuální dění dívat pouze optikou čecháčkovství, ale sledovat ho v širším kontextu. Na konspirační teorie o tom, jak se Rusko snaží vnitřně rozložit Evropské státy, aby nespolupracovaly s USA, se pohlíželo s despektem. Dnes to vypadá, že jediné, v čem se tyto teorie mýlí, je ona spolupráce s USA - současné Rusko je proti všem.